ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
 

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑΠρωτοχρονιάΑρχή Κάλαντα κι αρχή του χρόνου,
πάντα Κάλαντα, πάντα του χρόνου.


Αρχή μήλον έν' κι αρχή κυδών' έν'
κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον.

Εμυρίστεν ατό ο κόσμος όλον,
για μυρίστ' ατό και συ Αφέντα.

Λύσον την κεσέ σ' και δος παράδας
Κι αν ανοιείς μας, χαρά σην πόρτας σ',

Ακολουθούσαν οι ευχές :

Χρόνια πολλά, πάντα και του χρόνου,
Καληχρονία και σ' όλα τ' οσπίτα υίαν κι ευλογίαν .Χριστούγεννα


Χριστός ΄γεννέθεν, χαράν σον κόσμον,
χα καλή ωρά, καλή σ' ημέρα.
Χα καλόν παιδίν οψέ ΄γεννέθεν
.


Oψέ ΄γεννέθεν, ουρανοστάθεν.
Τον εγέννεσεν η Παναγία,
Τον ενέστεσεν Αϊ- Παρθένος.


Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν
κι εκατήβεν σο σταυροδρόμι,
σταυροδρόμι και μυροδρόμι.


Έρπαξαν Ατόν οι χιλ' Εβραίοι,
χιλ΄ Εβραίοι και μυρι' Εβραίοι.


Α σ' ακρόντικα κι α' σήν καρδίαν
αίμαν έσταξεν, χολή ΄κι εφάνθεν.


Ούμπαν έσταξεν και μύρον έτον,
μύρος έτον και μυρωδία.


Εμυρίστεν ατό ο κόσμος όλον,
Για μυρίστ΄ατό κι εσύ Αφέντα.


Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρα
και θημίζνε τον νοικοκύρην,
νοικοκύρην και βασιλέαν.


Δάβα σο ταρέζ', κι ελά σην πόρταν,
δος μας ούβας και λεφτοκάρα.
Κι αν ανοιείς μας, χαράν σην πόρτα σ'.